Propagace dotovaných projektů

 

 

Chodník v obci Krhov, reg. č. CZ.06.05.01/00/22_060/0003638.

V roce 2023 byla v obci Krhov realizována výstavba chodníků a autobusových zálivů za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE, MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, za pomocí zprostředkovatele MAS Boskovicko PLUS.

Celková poskytnutá dotace činí 1.497.162,75 Kč.

 

Info cedule

 

Zadláždění odstavné plochy u kulturního domu

V roce 2024 jsme za přispění finančních prostředků Jihomoravského kraje provedli zadláždění odstavné plochy u kulturního domu.  Celková výše podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje činila 270.000,-Kč. Celkové náklady akce činily 546.875,96 Kč.

     

Běžná údržba místní a účelové komunikace Krhov - Voděrady spojující silnici III/0433 a III/37428

V roce 2023 jsme za přispění finančních prostředků Jihomoravského kraje provedli opravu a běžnou údržbu místní a účelové komunikace Krhov - Voděrady spojující silnici III/0433 a III/37428. Celková výše podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje činila 90.000,-Kč. Celkové náklady akce činily 101.235,15 Kč.

 

Úprava veřejného prostranství u kulturního domu

V roce 2023 jsme za přispění finančních prostředků Jihomoravského kraje provedli úpravu veřejného prostranství u kulturního domu. Celková výše nákladů byla 228.348,34 Kč, z čehož 100.000,-Kč činila dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje