Hlášení rozhlasu ze dne 31. 01. a 02. 02. 2024

 
 

Obecní úřad Krhov zve všechny na turnaj ve stolním tenise, který se koná v sobotu 03. února v kulturním domě.

     - sraz kategorie děti v 9:00 h.

     - sraz kategorie ženy ve 13:00 h.

     - sraz kategorie muži v 16:00 h.

Startovné 100,- Kč pouze v kategorii muži.

Občerstvení zajištěno.  Těšíme se na vás.

 

 

Hlášení rozhlasu ze dne 6. 12. 2023

 

Z důvodu zimní údržby místních komunikací žádáme občany, aby svými zaparkovanými osobními automobily nebránili průjezdu vozidel údržby silnic. A to zejména na komunikaci k obecnímu úřadu a na komunikaci k vodojemu.

Pokud toto nebude dodržováno, tak Správa a údržba silnic nebude na těchto komunikacích provádět zimní údržbu. Parkování vozidel je možno na parkovišti u obecního úřadu nebo na parkovišti u kulturního domu.