Oznamujeme občanům, že lze již hradit poplatek:

- za odvoz komunálního odpadu ve výši 750,- Kč na občana a

- poplatek ze psů ve výši 100,- Kč na psa

na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách ve čtvrtky od 18:00 do 19:00 h. a nebo bezhotovostním převodem na účet Obce Krhov vedený u České spořitelny 1361877339/0800variabilní číslo prosím uvádět číslo domu.