ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024  je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj  ve dnech: pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí  hromadný předpisný seznam čj. 1464106/24/3000-11530-705400,  jímž se uvedeným daňovým  subjektům přihlášeným k platbě daně  z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci  nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně  DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

stáhnout