ode dne 30.04.2024 do dne 30.05.2024  jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin a středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy (viz. příloha) jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně  DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

stáhnout