Kontakt

Úřední hodiny:
každý čtvrtek 18:00 - 19:30

starosta Václav ALEXA
+420 734 798 010

místostarosta Mgr. Jiří FIALA
+420 603 868 992

Ostatní zastupitelé:

Jarmila HÉNKOVÁ
Hana HÝSKOVÁ
Milan NEČAS
Michal ŠVÁB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozpočtové opatření č.3 - 2019

Rozpočtové opatření č. 3 - 2019

Schválený závěrečný účtu obce Krhov za 2018

Schválený závěrečný účtu obce Krhov za 2018 včetně přílohy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krhov za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č.2/2019

 

Rozpočtové opatření č.2/2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, viz. příloha