S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

 stáhnout - dopis ÚZSVM

stáhnout - seznam NIV Krhov (pdf)

stáhnout - seznam NIV okres Blansko (ve formátu Excel)

 

konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území (dále také „VVURU“)

v úterý 3. října 2023 od 9:30 hod.

v zasedací místnosti 045A budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brn

stáhnout - veřejná vyhláška