Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/0433 v obci Krhov

takto: na silnici III/0433 (Krhov spojovací) v obci Krhov – bude realizovaná přechodná úprava provozu (dále jen „PÚP“) podle projektové dokumentace s názvem „OPRAVA VODOVODU OBEC KRHOV, OKRES BLANSKO“, vypracované společností DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO 29372381, která byla projednaná s DI Blansko a je nedílnou součástí tohoto stanovení.

 stáhnout - Opatření obecné povahy

stáhnout - mapa