Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy 

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích III/0433, III/3764, III/3767, III/37428 a na místních komunikacích v obci Krhov takto:

na silnici III/0433 (Krhov – spojovací), III/3764 (Pohodlí – Drnovice), III/3767 (Krhov – Lysice), III/37428 (Mladkov – Skalice – Krhov) a na místních komunikacích (dále jen „MK“) v obci Krhov - bude realizovaná přechodná úprava provozu (dále jen „PÚP“) podle projektové dokumentace s názvem „III/0433 KRHOV a KRHOV – CHODNÍKY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“, název přílohy „SITUACE DOPRAVNĚ – ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ, obsah „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“, číslo přílohy 2.4, vypracované společností DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČO 29372381, která byla projednaná s DI Blansko a je nedílnou součástí tohoto stanovení.

 stáhnout - veřejná vyhláška

 stáhnout - mapa