Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/0433 a na místních komunikacích v obci Krhov:

- dočasný přesun autobusových zastávek pod zahrady Hýsků a Hamrlů od úterý 26. 03. 2023 v délce 14 dní

stáhnout - mapa

stáhnout - veřejná vyhláška